Eminem - I'm not afraid magyar dalszöveg lyric magyarul
Eminem "NotAfraid"  magyar dalszöveg fordítás, dalszöveg magyarul, szöveg magyar, lyric magyar[Chorus:]
I'm not afraid (I'm not afraid)
Nem félek
To take a stand (to take a stand)
Hogy kiálljak magamért
Everybody (everybody)
Mindenki
Come take my hand (come take my hand) Gyere,
 fogd meg kezem
We'll walk this road together, through the storm
Együtt tesszük meg az utat a viharon át
Whatever weather, cold or warm Bármilyen idő legyen, hideg vagy meleg
Just letting you know that you're not alone
Csak tudatom veled, hogy nem vagy egyedül
Follow if you feel like you've been down the same road (same road) Kövess, ha úgy érzed ugyanúgy jártál, mint én

[Intro (during Chorus):]
Yeah, it's been a ride
Igen, megjártam
I guess I had to, go to that place, to get to this one
Gondolom muszáj volt oda mennem, hogy ide juthassak
Now some of you, might still be in that place Talán némelyikőtök még mindíg ott van
If you're trying to get out, just follow me
Ha próbálsz kijutni, csak kövess
I'll get you there Eljuttatlak oda

You can try and read my lyrics off of this paper before I lay
'em  Megpróbálhatod elolvasni a szövegeim a papírról, mielőtt leteszem őket.
But you won't take the sting out these words before I say 'em De nem fogod kiszedni a tüskét a szavaimból mielőtt kiejtem őket
Cause ain't no way I'ma let you stop me from causing mayhem Mert nem fogom hagyni, hogy megállíts a káosz teremtésében
When I say I'ma do something I do it, Ha azt modnom valamit megteszek, azt meg is teszem
I don't give a damn what you think, Nem érdekel mit mondasz
I'm doing this for me, so fuck the world
Ezt magamért teszem, francba a világgal
Feed it beans, it's gassed up, if it thinks it's stopping me Etesd babbal, fel van fújva (nagy az egója) ha azt hiszi megállíthat
I'ma be what I set out to be, without a doubt undoubtedly Az leszek, ami lenni akarok, kétség kívül, kétségtelenül
And all those who look down on me I'm tearing down your balcony És mindazoknak akik lenéznek rám; letépem az erkélyét
No ifs, ands or buts, don't try to ask him why or how can he Nincsenek 'nem'-ek ‘és'-ek ‘de’-k, ne próbáld kérdezni miért, vagy hogyan
From "Infinite" down to the last "Relapse" album A ‘Infinite’-ből el a ‘relapse’- albumig
He's still shitting, whether he's on salary paid hourly Akkor is szrik, ha órabéren van
Until he bows out or he shits his bowels out of him Amíg lelép vagy vagy kiszrja a belét 
Whichever comes first, for better or worse Bármelyik jön előbb, jóban vagy rosszban
He's married to the game, like a fuck you for Christmas Elvette a játékot (feleségül), mintha egy  ‘bzdmeg'-et adna Karácsonyra
His gift is a curse, forget the Earth, he's got the urge A tehetsége egy átok, felejtsd el a Földet, ösztönei késztetik
To pull his dick from the dirt, and fuck the whole universe Hogy kihúzza a f-át a koszból, és megcsinálja az egész univerzumot

[Chorus]

Okay quit playing with the scissors and shit, and cut the crap Oké, hagyd abba a játékot az ollókkal meg minden, és hagyd a szrságokat
I shouldn't have to rhyme these words in the rhythm for you to know it's a rap Nem kéne ritmusra rímelnem a szavakat, hogy tudd ez rap
You said you was king, you lied through your teeth, for that Azt mondtad király vagy, hatalmasat hazudtál, azért
Fuck your feelings, instead of getting crowned you're getting capped Francba az érzéseiddel, ahhelyett hogy megkoronáznának, lelőnek
And to the fans, I'll never let you down again, I'm back És a fan-eknek; soha többé nem hagylak cserben
I promise to never go back on that promise, in fact Megígérem, hogy soha nem szegem meg ezt az ígéretet, tényleg
Let's be honest, that last "Relapse" CD was ehhh Legyünk őszinték, az az utolsó ‘relapse’ CD éppcsak elment
Perhaps I ran them accents into the ground Talán azért használtam agyon azokat az akcentusokat( Em Jamaikai, közép európai akcentusokat használt régi lemezén)
Relax, I ain't going back to that now Nyugodj meg, nem megyek oda vissza már
All I'm trying to say is get back, click-clack, blow Csak azt akarom mondani visszajöttem, kitt- katt, bumm
Cause I ain't playing around Mert nem játszadozom
It's a game called circle and I don't know how, I'm way too up to back down Ezt a játékot körnek hívják és nem tudom hogy, de túlságosan is fenn vagyok ahhoz, hogy leadjam
But I think I'm still trying to figure this crap out De azt gondolom, még mindíg próbálom kifigurálni ezt a hülyeséget
Thought I had it mapped out but I guess I didn't, this fucking black cloud Azt hittem mindent feltérképeztem, de úgy tippelem nem. Ez a francos fekete felhő
Still follows me around but it's time to exorcise these demons Még mindig követ, de itt az idő, hogy kiűzzem a démonokat
These motherfuckers are doing jumping jacks now! Ezek az anyaszomorítók már szaltóznak!

[Chorus]

And I just can't keep living this way És csak nem vagyok képes így élni többé
So starting today, I'm breaking out of this cage Úgyhogy mától kezdve kitörök ebből a ketrecből
I'm standing up, I'ma face my demons Felállok, szembeszállok démonjaimmal
I'm manning up, I'ma hold my ground Erős leszek, és megvédem a területem
I've had enough, now I'm so fed up  Elegem volt, mostmár betelt a pohár
Time to put my life back together right now! (now) Itt az idő, hogy rendbe tegyem az életem most azonnal!

It was my decision to get clean, I did it for me Az én döntésem volt, hogy leszokjak, magamért tettem
Admittedly, I probably did it subliminally Bevallom, valószínűleg tudat alatt
For you, so I could come back a brand new me you helped see me through Érted tettem, hogy visszajöhessek vadonat újként, te segítettél, hogy véghez vigyem
And don't even realize what you did, believe me you És nem is tudod mit tettél, de hidd el
I been through the wringer, but they could do little to the middle finger  Keresztül mentem a facsarón, de keveset tudott tenni a középső ujjal
I think I got a tear in my eye, I feel like the king of Azt hiszem könycsepp van a szememben, úgy érzem magam mint a király
My world, haters can make like bees with no stingers A saját világomban, a gyűlölködők úgy tehetnek mint a méhek fullánk nélkül
And drop dead, no more beef lingers Essenek össze holtan, nincs marhaság
No more drama from now on, I promise Nincs több dráma, megígérem
To focus only on handling my responsibilities as a father Hogy csak az apai felelősségeimre fogok koncentrálni
So I solemnly swear to always treat this roof, like my daughters Úgyhogy ünnepélyesen megfogadom, hogy ezzel a (ház)tetővel mindíg úgy fogok bánni, mint lányaimmal
And raise it, you couldn't lift a single shingle on it! És felnevelem (/felemelem), úgy hogy egyetlen zsindelyt ne tudj felemelni rajta!
Cause the way I feel, I'm strong enough to go to the club Mert ahogy én érzem, elég erős vagyok, hogy elmenjek a klubba
Or the corner pub, and lift the whole liquor counter up Vagy a sarki kocsmába, és felemeljem az egész bárpultot
Cause I'm raising the bar Mert én feljebb teszem a lécet
I'd shoot for the moon but I'm too busy gazing at stars
Megcéloznám a holdat, de túlságosan lefoglal a csillagok bámulása
I feel amazing and I'm... Csodásan érzem magma és én…


refrén


Extrák - magyar angol kifejezések, szavak; 

raise the roof - szólás, szleng - They raised the roof at the party. - Nagyon hangos volt a party.

raise somebody's kids -felnevelni valaki gyerekeit
raise the bar - emelni a szintet (pl. vizsgán)

gift - ajándék, tehetség

lie through one's teeth  /fogon át hazudni/ hatalmas hazugságot mondani

figure (something) out- kitalálni valamit, kifigurálni

break out (from somewhere) - kitörni valahonnan 
get out - kijutni valahonnan, valamiből 

man up- férfiasan /erősen/ áll hozzá vmihez pl.; Come on man up, don't cry. Gyerünk, szedd össze magad, ne sírj.

fed up with something- betelni valamivel
stand up for yourself- kiállni magadért

drop dead- hirtelen meghal, holtan összeesik


put myself together- összeszedem magam

put my life together - összeszedem az életem

bow out, chicken out ; gyávaságában kihúzza magát a dologbólA dalban a 'tető'-t Eminem átvitt értelemben használja a zenéjére, az eddig elért eredményeire.


'Elég erős, hogy bemenjen a bárba', mert már teljesen legyőzte függőségét.