Avicii Silhouettes dalszöveg fordítás
Avicii Silhouettes videó

 Avicii Silhouettes magyar fordítás / lyric magyar angol


 Press play, fast forward Nyomd meg a lejátszást, gyors előretekerés (gomb DVD lejátszón)

Nonstop, we have a beaten path before us  Nincs megállás, előttünk kitaposott ösvény

It was all there, in plain sight Minden ott volt, egyszerű kilátásban

Come on people, we have all seen the signs Gyerünk emberek, mind láttuk a jeleketAnd we will never get back to És soha nem fogunk visszajutni

To the old school A régi iskolába

To the old grounds, it's all about the newfound A régi földekre, minden csak az új felfedésekről szól

We are the newborn, the world know all about us Mi vagyunk az újszülöttek, mindent tud rólunk a világ

(We are the future and we're here to stay) Mi vagyunk a jövő és itt maradunk

We've come a long way since that day Hosszú utat tettünk meg azóta
And we will never look back, at the faded silhouette És soha nem nézünk vissza az elhalványult sziluettekre

...

Straight ahead on the path we have before us Egyenesen előre az úton előttünk
Day by day, soon the change will come Nap, nap után, hamarosan eljön a változás
Don't you know we took a big step forward Nem tudod, hogy nagyot léptünk előre?
Just lead the way and we pull the trigger Csak vezesd az utat, mi meg meghúzzuk a ravaszt

  Magyar angol dalszöveg videó / english hungarian lyrics video
Több Avicii dalszöveg magyarul;

Avicii I hope there's someone magyarul és angolul videóval
Avicii you make me lyric magyarul és angolul videóval
Avicii Hey Brother lyric magyarul és angolul videóval