Asaf Avidan One day magyar dalszöveg fordítás


Asaf Avidan - One day (reckoning song) - Wankelmut remix
No more tears, my heart is dry Nincs több könnycsepp, száraz a szívem
I don't laugh and I don't cry Nem nevetek és nem sírok
I don't think about you all the time Nem gondolok rád egyfolytában
But when I do – I wonder why De mikor mégis, eltűnődöm miért

You had to go out of my door Ki kellet lépned az ajtómon
And leave just like you did before És elmenned, csak úgy mint azelőtt
I know I said that I was sure Tudom, azt mondtam biztos vagyok
But rich men can't imagine poor. De gazdag ember nem tudja elképzelni milyen a szegény

One day baby, we'll be old Egy nap drágám öregek leszünk
Oh baby, we'll be old 
And think of all the stories that we could have told És azokon a történeteken fogunk gondolkodni, miket elmondhattunk volna

Little me and little you Kicsi én és kicsi te
Kept doing all the things they do Csak azt tettük amit ők is
They never really think it through Soha nem gondolták át igazán
Like I can never think you're true Mint ahogy én se tudom soha azt gondolni, hűséges vagy

Here I go again – the blame Itt jövök megint, a hiba
The guilt, the pain, the hurt, the shame A bűn, a fájdalom, a sérelem, a szégyen
The founding fathers of our plane A megalapozó atyái repülőnknek
That's stuck in heavy clouds of rain. Ami megakadt nehéz esők felhőjében

One day baby, we'll be old
Oh baby, we'll be old
And think of all the stories that we could have told.