Youth Daughter magyar dalszöveg fordítás

Youth Daughter video

Youth Daughter magyar szöveg, dalszöveg magyarul lyric magyar


Shadows settle on the place, that you left. Az árnyékok, miket hagytál, megülnek a helyen, 
Our minds are troubled by the emptiness. Elméink megzavarodtak az ürességben 
Destroy the middle, it's a waste of time. Pusztítsd el a közepét, csak időpazarlás
From the perfect start to the finish line. A tökéletes kezdéstől a végvonalig

And if you're still breathing, you're the lucky ones. És ha még mindíg lélegeztek, ti is a szerencsések közé tartoztok
'Cause most of us are heaving through corrupted lungs. Mert legtöbbünk csak sérült tüdőn át zihál
Setting fire to our insides for fun Tüzet gyújtunk a bensőnkben szórakozásból
Collecting names of the lovers that went wrong Félresikerült szerelmeink nevét gyűjtögetjük
The lovers that went wrong. A szerelmek mik félresikerültek

We are the reckless, Mi vagyunk a meggondolatlanok
We are the wild youth A vad fiatalság
Chasing visions of our futures Jövőnk látomásait kergetjük
One day we'll reveal the truth Egy nap megmutatjuk az igazságot
That one will die before he gets there. Hogy azelőtt meghalunk, hogy odaérnénk

And if you're still bleeding, you're the lucky ones. És ha még mindíg véreztek, a szerencsések közé tartoztok
'Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. Mer' legtöbbünk érzései holtak, elmúltak
We're setting fire to our insides for fun. 
Collecting pictures from the flood that wrecked our home, Képeket gyűjtögetünk az árvízből mi elmosta otthonaink
It was a flood that wrecked this...  Egy árvíz volt mi elmosta mindezt


... and you caused it... És te tetted ezt
... and you caused it... 
... and you caused it... 

Well I've lost it all, I'm just a silouhette, Nos, elvesztettem mindent, csak egy sziluett vagyok
A lifeless face that you'll soon forget,  Egy élettelen arc, mit elfelejtesz hamarost
My eyes are damp from the words you left, Szemeim nedvesek szavaidtól
Ringing in my head, when you broke my chest. Csöng a fejemben, mikor összetörted mellkasom
Ringing in my head, when you broke my chest.

And if you're in love, then you are the lucky one, És ha szerelmes vagy, szererencsés vagy
'Cause most of us are bitter over someone. Mert legtöbbünk épp valaki miatt kesereg
Setting fire to our insides for fun, Tüzet gyújtunk önmagunkban kedvtevésből
To distract our hearts from ever missing them. Hogy megtévesszük szíveinket, hogy soha ne hiányolják őket
But I'm forever missing him. De örökké hiányolom őt

And you caused it, 
And you caused it, 
And you caused it

-------

wreck- pusztul, roncs, összetör, tönkremegy