Alexander Truth magyar dalszöveg fordítás

Alexander Truth magyar dalszöveg fordítás
Truth - Igazság

The truth is that I never shook my shadow Az igazság az, hogy sose ráztam le az árnyékom
Every day it's trying to trick me into doing battle Minden nap megpróbál becsalogatni egy csatába
Calling out "faker" only get me rattled Azt mondja "mű" vagyok, de éppcsak megráz
Want to pull me back behind the fence with the cattle Vissza akar tenni a kerítés mögé a csordával
Building your lenses Építed a lencséid 
Digging your trenches Ásod az árkokat
Put me on the front line Tégy a frontvonalba
Leave me with a dumb mind Hagyj sötét elmével
With no defenses Védelem nélkül
But your defenses Csak a te fegyvereiddel
If you can't stand to feel the pain then you are senseless Ha nem bírod ki a fájdalom érzését akkor érzéketlen vagy

Since this Amióta ez történt
I've grown up some Egy kicsit felnőttem
Different kind of fighter Más féle harcos
And when the darkness comes let it inside you És mikor a sötétség jön engedd magadba
Your darkness is shining A sötétséged ragyog
My darkness is shining A sötétségem ragyog
Have faith in myself Hiszek önmagamban
Truth Igazság

I've seen a million numbered doors on the horizon Egymillió számozott ajtót láttam a horizonton
Now which is the future you choosin' before you go dying. Na melyik jövőt választod mielőtt meghalsz
I'll tell you 'bout a secret I've been underminding Elmondok egy titkot amin nem gondolkodtam eleget
Every little lie in this world come from dividing  Minden kicsi hazugság az elválasztásból jön ebben a világban
Say you're my lover, say you're my homie, Mond hogy a szerelmem vagy, barátom
Tilt my chin back slit my throat take a bath in my blood get to know me Emeld meg az állam, vágd el a torkom, fürödj véremben, ismerj meg
All out of my secrets Minden a titkaimból
All my enemies are turning into my teachers. Minden ellenségem tanárommá válik
Because, lights blinding, no way dividing what's yours or mine when everything's shining Mert, a fények vakítóak, nem lehet elválsztani mi a tiéd, vagy mi az enyém mikor minden ragyog
Your darkness is shining my darkness is shining A sötétséged ragyogás, a sötétségem ragyogás
Have faith in ourselves Higgyünk magunkban
Truth Igazság
Yes I'm only loving, only trying to only love / Igen én csak szeretek, csak próbálok szeretni
That's what I'm trying to do is only loving / Ez az amit próbálok megtenni, csak szeretni
Yes I'm only lonely loving feeling only loving  / Igen, csak magányos szeretetet, csak szeretetet érzek
Till I'm feeling only loving / Míg csak szeretetet érzek
Ya say it ain't loving ain't loving my loving / Azt mondod nem szeretek, nem szereted a szeretetem
But I'm only loving only loving only loving  / De én csak szeretek, csak szeretek, csak szeretek
Only loving the truth /. Csak szeretem az igazságot
lyric magyarul alexander truthtrick somebody into doing something - becsapni valakit, és rávenni, hogy csináljon valamit
rattlesnake- csörkőkígyó
can't stand something - nem bír ki valamit, ki nem állhatja
undermine - aláás - ebből szójátékkal jött az undermind
let inside - beenged