Mattafix Living Darfur magyarMattafix Living Darfur magyar fordítás


See the nation through the people's eyes, Lásd a nemzetet az emberek szemein át
See tears that flow like rivers from the skies. Lásd a könnyeket, mik folyóként ömlenek az égből
Where it seems there are only borderlines Ahol úgy tűnik csak országhatárok vannak
Where others turn and sigh, Ahol mások elfordulnak és sóhajtanak

You shall rise (x2) Emelkedj fel

There's disaster in your past Katasztrófa a múltadban
Boundaries in your path Határok az utadban
What do you desire when lift you higher? Mit kívánsz mikor a magasba emelkedsz?
You don't have to be extraordinary, just forgiving Nem kell különlegesnek lenned, csak megbocsátónak
Those who never heard your cries, Azok, akik sose hallották sírásod
You shall rise (x2) Emelkedj fel
And look toward the skies. És nézz az ég felé
Where others fail, you prevail in time. Ahol mások elbuknak, ott idővel nyerni fogsz 
You shall rise. Emelkedj fel
(You may never know, Talán sose tudod meg
If you lay low, lay low) (x4) Ha lealacsonyodsz
You shall rise (x3) Emelkedj fel
Sooner or later we must try... Living Előbb vagy utóbb muszáj megpróbálnunk...Élni

(You may never know,
If you lay low, lay low) (x4)

See the nation through the people's eyes,
See tears that flow like rivers from the skies.
Where it seems there are only borderlines
Where others turn and sigh,
You shall rise (x4)
(You may never know,
If you lay low, lay low) [4x]
Sooner or later we must try... Living--------

shall - formális, az amerikai angolban ritkán használt

példamondatok;
Shall I / should I open the window? - Kinyissam az ablakot? ( shall  formálisabb)

You shall not /( shan't)  pass! - Nem mehetsz át/ be! - parancsoló (régimódi), jelentése itt megegyezik a "musn't" - "tilos" szóéval
You should not/ shouldn't enter.- Nem kéne bemenned.

You shall give one month notice.- Egy hónap felmondási időt kell hagynod.- pl. munkaszerződésben - formális, felszólító

I shall/ I will - használhatjuk jövőidő kifejezésére, egyszerű tény kifejezésére. I shall/will go and apologize.- Megyek és bocsánatot kérek (fogok kérni). I shall/ will leave tomorrow- Holnap elmegyek.


rise (-rose,- risen) - felkel, felemelkedik
sunrise- napkelte
rise in the prices - áremelkedés