The Sound of Silence Simon & Garfunkel magyarul

Angol lyric
Magyar szöveg
Hello darkness, my old friend
I've come to talk with you again
Because a vision softly creeping
Left its seeds while I was sleeping
And the vision that was planted in my brain
Still remains
Within the sound of silence
In restless dreams I walked alone
Narrow streets of cobblestone
'Neath the halo of a street lamp
I turned my collar to the cold and damp
When my eyes were stabbed by the flash of a neon light
That split the night
And touched the sound of silence
And in the naked light I saw
Ten thousand people, maybe more
People talking without speaking
People hearing without listening
People writing songs that voices never share
And no one dared
Disturb the sound of silence
Fools, said I, you do not know
Silence like a cancer grows
Hear my words that I might teach you
Take my arms that I might reach you
But my words, like silent raindrops fell
And echoed in the wells of silence
And the people bowed and prayed
To the neon god they made
And the sign flashed out its warning
In the words that it was forming
And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls
And tenement halls
And whispered in the sounds of silence

Hello sötétség, öreg barátom
Eljöttem, hogy ismét beszélhessünk
Mert egy látomás lassan idekúszott
Itt hagyta magjait míg aludtam
És a kép mit fejembe ültetett
Itt is maradt
A némaság hangjában

Nyughatatlan álmaimban egyedül sétáltam
Macskaköves keskeny utcákon
Egy lámpa fénykoszorújában
Nyakam a hideg és nedves felé fordítottam
Mikor szemem megdöfte a lámpa neon fénye
Ami kettéhasította az éjt
És megtapintotta a némaság hangját

És a mezítelen fényben láttam
Tízezer embert, talán többet
Beszéd nélkül beszéltek
Hallgatás nélkül hallottak
Emberek dalokat írtak, mit hangok meg nem osztottak
És senki se merte
Megzavarni a némaság hangját

Bolondok, mondtam én, nem tudjátok
A némaság, mint a rák, szaporodik
Halld szavaim, talán megtanítalak
Fogd kezem, talán elérlek
De szavaim, mint néma esőcseppek, lehullottak
És visszhangoztak a némaság kútjában

És az emberek meghajoltak és imádkoztak
A neon aranynak mit készítettek
És a jel felvillantotta vészjelzését
A szavakban miket alkotott
És a jel azt mondta a próféta szavai a metró falára vannak írva
És bérházak falára
És suttogott a némaság hangjában