Artic Monkeys - R U Mine magyar
I'm like a puppet on a string Olyan vagyok mint egy marionett báb
Tracy Island, time-traveling diamond Tracy szigeti időutazó gyémánt (régi gyerekműsorra, Viharmadarak-ra utal )
Could have shaped heartaches Szívfájdalmakat formázhatott volna 
Come to find ya fall in some velvet morning Valami bársonyos reggelbe esve találtalak
Years too late Éveket késve
She’s a silver lining lone ranger riding Ez a lány a boldogság, mint egy magányos cowboy lovagol
Through an open space Át egy nyitott téren
In my mind when she’s not right there beside me A fejemben, mikor nincs mellettem

I go crazy cause here isn’t where I wanna be Megbolondulok, mert nem itt akarok lenni
And satisfaction feels like a distant memory A kielégülés csak távoli emléknek tűnik
And I can’t help myself, Nem tehetek róla
All I wanna hear her say is “Are you mine?” Csak azt akarom hallani; 'Enyém vagy?'

Are you mine? x3

I guess what I’m trying to say is I need the deep end Gondolom csak azt próbálom mondani hogy szükségem van a mély vízre
Keep imagining meeting, wished away entire lifetimes Újra meg újra elképzelem, hogy találkozunk, átálmodtam egész életeket
Unfair we’re not somewhere misbehaving for days Nem fer, hogy nem rosszalkodunk épp valahol
Great escape lost track of time and space Nagy szabadulás, elveszve térben és időben
She’s a silver lining climbing on my desire Ez a lány a boldogság, vágyamon mászik

And I go crazy cause here isn’t where I wanna be 
And satisfaction feels like a distant memory
And I can’t help myself,
All I wanna hear her say is “Are you mine?”

Are you mine? x3

And the thrill of the chase moves in mysterious ways  Az üldözés izgalmainak útjai kifürkészhetetlenek
So in case I’m mistaken, Szóval abban az esetben ha félreérteném
I just wanna hear you say you got me baby Csak szeretném hallani, hogy azt mondod a tiéd vagyok
Are you mine? 

ismétlődik


----
magyar angol >>

in case- a biztonság kedvéért, abban az esetben, amennyiben
wanna - want to - akar