Sinead O'connor; Nothing compares to youSinead O'Connor Nothing compares to you dalszöveg fordítás / angol  magyar / lyric magyarul"Nothing Compares to you" - Semmi se hasonlítható hozzád

It's been seven hours and fifteen days 7 órája és 15 napja van már, hogy
Since u took your love away Elvetted szerelmed tőlem
I go out every night and sleep all day Minden éjjel bulizom, majd egész nap alszom
Since u took your love away Mióta elvetted tőlem szerelmed
Since u been gone I can do whatever I want Mióta elmentél, azt teszek, amit csak akarok
I can see whomever I choose Azzal találkozom, akivel csak akarok
I can eat my dinner in a fancy restaurant Elmehetek vacsorázni egy menő étterembe
But nothing De semmi
I said nothing can take away these blues Azt mondtam semmi nem tudja elűzni a szomorúságot
`Cause nothing compares Mert semmi sincs, mi hozzád fogható
Nothing compares 2 u Semmi sincs, mi hozzád fogható
It's been so lonely without u here Olyan magányos volt itt nélküled
Like a bird without a song Mint egy madár dal nélkül
Nothing can stop these lonely tears from falling Semmi se állítja meg magányos könycseppjeim hullását
Tell me baby where did I go wrong Mond meg, mit csináltam rosszul
I could put my arms around every boy I see Átkarolhatnék minden fiút akit meglátok
But they'd only remind me of you De mind csak rád emlékeztetnének
I went to the doctor n' guess what he told me Elmentem az orvoshoz, és tippelj mit mondott
Guess what he told me Tippelj, mit mondott
He said girl u better have fun Azt mondta; te lány csak szórakozz
No matter what u do Akárhogyan is
But he's a fool De ő egy bolond
`Cause nothing compares Mert semmi sincs, mi hozzád fogható
Nothing compares 2 u 
All the flowers that u planted, mama A virágok, amiket ültettél, anya
In the back yard A hátsó kertben
All died when u went away Mind elpusztultak, mikor elmentél
I know that living with u baby was sometimes hard Tudom, néha nehéz volt veled élni
But I'm willing to give it another try De kész vagyok rá, hogy újra megpróbáljam
Nothing compares
Nothing compares 2 u

sinead oconnor magyar


Szavak, nyelvtan + magyar fordítás;

Compare  - összehasonlít

It has been seven hours (since)... - present perfect (7 órával ezelőtt kezdődött, és még mindíg tart)


go out (at night) - szórakozni menni ( persze jelentheti simán azt, hogy éjjel kimenni az utcára
We are going out (with each other). - Járunk (egymással), randizunk
We' going out (to to store), do you need something? Kimegyünk a boltba, kérsz valamit?
Go out of business.~ üzlet/ cég bezár, becsődöl


You took your love away. - Past simple- egyszerű múlt.  Valamikor a múlt egy pontján elvette szerelmét, lezárult cselekedet. ( take - took - taken)

fancy- (meg)kíván, előkelő, kedv 
pl;  What do you fancy doing? Mit csinálnál szívesen?

since - mióta, amióta

Guess - tippel, feltételez, hisz -  I guess she was a singer.- Gondolom/ azt tippelem énekes volt.

No matter  - mindegy
What's the matter? Mi a baj? Doesn't matter- Mindegy, nem fontos

'Cause - a because rövidítése

plant flowers- virágokat ültetni

will -hajlandóság akarat, végakarat  
willing - hajlandó, kész, /akarás

whoever- akárki
whatever- akármi
Whatever! - Tök mindegy!/ Nem érdekel! - szleng
Whichever - akármelyik
Whatsoever - akármi(lyen), bármi(lyen)
We didn't get any help whatsoever.- Semmiféle segítséget nem kaptunk.