Present Perfect / befejezett jelen idő


Használatai, tömör összegző, magyarázat;


A Present Perfect időt akkor használjuk az angolban mikor a múltban történt cselekvésről, eseményről vagy állapotról beszélünk, melynek valamilyen kapcsolata van a jelennel. A múlt eseménye gyakran befolyásolja a jelen eseményét vagy szorosan kapcsolódik hozzá. A kapcsolat attól is létrejöhet, hogy az esemény az igen közeli múltban történt és valamilyen következménye van a jelenre, s folytatódik a jelen időben is. Esetleg egy ismétlődő cselekmény a múltban újra megtörténik (vagy nem történik meg)


Példák;

a.      We can’t go on a vacacion, because we’ve bought a new expensive car. / Nem tudunk elmenni nyaralni, mert vettünk egy új drága autót.
b.      I’ve just opened the window, that’s why it’s cold. / Épp most nyitottam ki az ablakot, azért van hideg.
c.      We’ve come so far, we can’t turn back now. / Olyan messzire jutottunk, nem fordulhatunk most vissza.
d.      Lee has written many books, and he is publishing his next one this year. /  Lee nagyon sok könyvet írt, a következőt idén publikálja

Alany + have/has + ige harmadik alakja (past participle)


Present Perfect
I have walked

You have walked

He/she  has walked

We have walked

You have walked

They have walked


Have they walked?

No, she hasn't walked.

No, they haven’t walked
Közelmúltbéli események, melyeknek behatással vannak a jelenre. Nem határozott idővel.
It has just started to rain.( nemrég elkezdett esni, és most is esik.
I have won the lottery. (megnyertem a lottót, és most gazdag vagyok)


Több példa;

-I’ve decided to quit my job. Úgy döntöttem felmondok a munkahelyemen. – a döntés érvényessége folytatódik a jelenben. Még mindig fel akar mondani. Ha meggondolta volna magát Egyszerű múltat használna; I decided to quit, but I changed my mind. / Úgy döntöttem felmondok, de meggondoltam magam.

-The milk has gone bad. / A tej megromlott. – még mindig romlott a tej, így kapcsolata van a jelennel


-I’ve never been to Italy./ Soha nem jártam Olaszországban. – A múltban kezdődött és még mindig tart- régen se volt, és most sincs  Olaszországban.