Florence + The Machine Rabbit heart ( raise it up ) magyarul

Florence + The Machine Rabbit heart ( raise it up ) video

Florence + The Machine Rabbit heart ( raise it up ) dalszöveg magyarul / lyric magyar fordítás


Angol lyric
Magyar szöveg

The looking glass, so shiny and new
How quickly the glamour fades
I start spinning, slipping out of time
Was that the wrong pill to take? (Raise it up)

You made a deal, and now it seems you have to offer up
But will it ever be enough? (Raise it up, raise it up)
It's not enough (Raise it up, raise it up)

Here I am, a rabbit hearted girl
Frozen in the headlights
It seems I've made the final sacrifice

We raise it up, this offering
We raise it up

This is a gift, it comes with a price
Who is the lamb and who is the knife?
Midas is king and he holds me so tight
And turns me to gold in the sunlight

I look around, but I can't find you (raise it up)
If only I could see your face (raise it up)
Instead of rushing towards the skyline (raise it up)
I wish that I could just be brave

I must become a lion hearted girl
Ready for a fight
Before I make the final sacrifice

And in the spring I shed my skin
And it blows away with the changing wind
The waters turn from blue to red
As towards the sky I offer it

Mint az üveg, fényes és új
Milyen gyorsan elhalványul a ragyogás
Pörögni kezdek, kicsúszom az időből
Rossz tablettát vettem be? (emeld fel)

Üzletet kötöttél, és most úgy tűnik, valamit fel kell áldoznod
De elég lesz valaha?( emeld fel, emeld fel)
Nem elég (emeld fel)

Itt állok, nyúl-szívű lány
Megfagyva a fényszórókban
Úgy tűnik megtettem a végső áldozatot

Felemeljük, ez az áldozat
Felemeljük

Ez egy ajándék, megvan az ára
Ki a bárány és ki a bárd
Midas egy király és oly erősen tart
Arannyá változtat a napfény alatt

Körbenézek, de nem talállak (emeld fel)
Csak láthatnám az arcod
Ahelyett hogy a horizont felé rohannék
Bár lennék elég erős

Oroszlán-szívűvé kell válnom
Harcra készen állnom
Mielőtt megteszem a végső áldozatot

És tavasszal levetem bőröm
Elfújja a változó szél
A víz kékből vörös lesz
Az ég felé kínálom